XML được sử dụng như thế nào? – How Can XML be Used? [2]

Qua bài viết đầu tiên giới thiệu về XML, chúng ta đã phần nào biết được việc sử dụng XML để làm gì. Bài viết này sẽ tiếp tục với phần XML có thể được sử dụng như thế nào. XML được sử dụng trong nhiều khía cạnh phát triền WEB, thường để đơn giản hóa các dữ liệu lưu trữ và chia sẽ.

 

1. XML tách dữ liệu từ HTML:

– Nếu bạn cần hiển thị động trong tài liệu HTML của bạn, Nó sẽ mất rất nhiều công việc để chỉnh sửa HTML mỗi khi thay đổi dữ liệu .

– Với XML, dữ liệu có thể được lưu trữ trong các file XML riêng biệt. Bằng cách này bạn có thể tập trung vào việc sử dụng HTML để bố trí và hiển thị, và chắc chắn rằng những thay đổi trong dữ liệu cơ bản trong XML sẽ không có yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với HTML.

– Với một dòng mã Javascript, bạn có thể đọc một file XML bên ngoài và cập nhật nội dung dữ liệu vào trang web của bạn.

2. XML – đơn giản hóa việc chia sẽ dữ liệu:

– Trong thế giới thực, các hệ thống máy tính và các cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu ở định dạng không tương thích. Dữ liệu XML được lưu trữ ở dạng văn bản thuần. Điều này cung cấp một phần mềm và phần cứng một cách độc lập với dữ liệu lưu trữ –> Điều này làm cho nó dễ dàng hơn trong việc tạo ra dữ liệu có thể chia sẽ bởi các ứng dụng khác nhau.

3. XML – đơn giản hóa việc vận chuyển dữ liệu:

– Một trong những thách thức tốn thời gian cho các nhà phát triển là việc trao đổi các dữ liệu giữa các hệ thống không tương thích trên internet. Trao đổi dữ liệu bằng XML làm giảm đáng kể độ phức tạp này, kể từ khi các dữ liệu có thể được đọc bởi các ứng dụng không tương thích khác nhau.

4. XML – đơn giản hóa việc thay đổi nền tảng:

– Khi nâng cấp lên hệ thống mới  (phần cứng hay nền tảng phần mềm) một phần lớn dữ liệu phải được thay đổi, và phần dữ liệu không tương thích thường bị mất.

– Dữ liệu XML được lưu trữ trong định dạng văn bản. Chính điều này làm cho nó dễ dàng hơn khi mở rộng hoặc nâng cấp lên hệ điều hành mới, ứng dụng mới, hoặc các trình duyệt mới mà không làm mất dữ liệu.

5. XML làm cho dữ liệu của bạn khả dụng hơn:

– Các ứng dụng khác nhau có thể truy cập dữ liệu của bạn, không chỉ trong các trang HTML mà còn từ các nguồn dữ liệu XML.

– Với XML, dữ liệu của bạn có thể khả dụng cho tất cả các loại “máy đọc” (reading machines – máy tính cầm tay, máy bằng giọng nói, tin tức, ..), và làm cho nó khả dụng thêm cho những người mù hoặc những người khuyết tật khác.

6. XML được dùng để tạo ra ngôn ngữ internet mới.

Dưới đây là một số ví dụ:

– XHTML ( Extensible HyperText Markup Language) Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng.

– WSDL (Web Service Definition Language) dùng để mô tả các dịch vụ web có sẵn.

– WAP(Wireless Application Protocol) và WML (Wireless Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu cho thiết bị cầm tay.

– RSS (Really Simple Syndication) là ngôn ngữ cho bản tin.

– RDF (Resource Description Framework )là OWL (The Web Ontology Language) để mô tả tài nguyên và ontology.

– SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) để mô tả đa phương tiện cho web.

7. Nếu các nhà phát triển có ý thức:

– Nếu các nhà phát triển làm có ý thức, Các dữ liệu trong tương lai sẽ trao đổi dữ liệu của họ trong XML.

– Tương lai chúng ta có thể có thể đọc, ghi cơ sở dữ liệu trong XML (giống một trình xử lý văn bản) mà không cần bất kỳ tiện ích chuyển đổi trung gian như hiện nay.

Trong bài viết tiếp theo sẽ tiếp tục với phần cây XML (XML tree).

Advertisements

About thanhcuong1990

Handsome and talent!! ^^
This entry was posted in XML. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s