Các yếu tố trong XML–XML Elements [5]

images

Một tài liệu XML chứa các yếu tố XML.

Bài viết này sẽ đề cập đến các vấn đề như các yếu tố trong XML là gì, quy tắt đặt tên tag trong XML và các yếu tố mở rộng trong XML.

 

1. Một yếu tố  XML là gì? (What is an XML element?)

– Một yếu tố XML là tất cả mọi thứ (bao gồm) các phần tử tử tag bắt đầu đến tag kết thúc.

– Một yếu tố có thể chứa các yếu tố khác, văn bản đơn giản hoặc hỗn hợp cả 2. Các yếu tố cũng có thể có các thuộc tính.

<bookstore>

 <book category="CHILDREN">

  <title>Harry Potter</title>

  <author>J K. Rowling</author>

  <year>2005</year>

  <price>29.99</price>

 </book>

 <book category="WEB">

  <title>Learning XML</title>

  <author>Erik T. Ray</author>

  <year>2003</year>

  <price>39.95</price>

 </book>

</bookstore>

Trong ví dụ trên, tag <bookstore> và <book> có các yếu tố nội dung. Bởi vì chúng chứa các nguyên tố khác. Tag <author> có nội dung văn bản bởi vì nó chứa văn bản.

Trong ví dụ trên, chỉ có tag <book> là có 1 thuộc tính (category = “CHILDREN”).

2. Quy tắt đặt tên thẻ tag trong XML (XML Naming Rules)

Các yếu tố trong XML phải tuân thủ theo những quy tắc đặt tên sau:

– Tên có thể chứa các chữ cái, số, và các ký tự khác.

– Tên không thể bắt đầu bằng ký tự số hoặc dấu chấm câu.

– Tên không thể bắt đầu bằng chữ cái XML (hoặc Xml, xml, …).

– Tên không thể chứa khoảng trắng.

Bất kỳ tên nào cũng có thể được sử dụng, không từ nào được dành riêng.

3. Những cách đặt tên tốt nên sử dụng (Best naming practice)

– Tạo mô tả, tên thường sử dụng dấu gạch dưới thì sẽ dễ hiểu hơn. Như:

<first_name>, <last_name>.

– Tên nên ngắn gọn và đơn giản: <book_title> không phải dài dòng như: <the_title_of_the_book>

– Tránh sử dụng ký tự “-”. Ví dụ: nếu bạn đặt tên là <first-name> thì một số phần mềm có thể hiểu là bạn dùng phép trừ first cho name.

– Tránh sử dụng ký tự “.”. Ví dụ nếu bạn đặt tên tag là  <first.name> thì một số phần mềm có thể hieuer nhầm name là một thuộc tính của đối tường first.

– Tránh sử dụng ký tự “:”. Dấu hai chấm được sử dụng để dành riêng cho các lời gọi các namespace.

– Các tài liệu XML thường có một cơ sở dữ liệu tương ứng. Một cách đặt tên tốt nhất là  nên sử dụng các quy tắc đặt tên của cơ sở dữ liệu tương ứng đó cho các yếu tố trong tài liệu XML.

– Các chữ cái không phải tiếng anh(non-English) như  {é ò á ị ọ} là hoàn toàn hợp pháp trong XML, nhưng phải cần phải lưu ý một vấn đề là nếu các nhà cung cấp phần mềm không hỗ trợ chúng.

4. Các yếu tố trong XML là mở rộng (XML elements are extensible)

Các yếu tố trong XML có thể được mở rộng và mang nhiều thông tin hơn.

Hãy xem xét ví dụ

<note>

<to>Tove</to>

<from>Jani</from>

<body>Don't forget me this weekend!</body>

</note>

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta tạo ra một ứng dụng trích xuất <to>, <from> và <body> từ tài liệu XML để tạo đầu ra là:

image

Và chúng ta thêm một số thông tin cho nó như:

<note>

<date>2008-01-10</date>

<to>Tove</to>

<from>Jani</from>

<heading>Reminder</heading>

<body>Don't forget me this weekend!</body>

</note>

Câu hỏi đặt ra là khi thêm vào các thông tin trên trong tài liệu XML thì ứng dụng của bạn có bị lỗi hay sự cố?

–> Câu trả lời ở đây là không. Ứng dụng vẫn có thể tìm thấy các yếu tố <to>, <from> và <body> trong tài liệu và cho ra một output tương trên.

** Một trong những nét đẹp của XML là nó có thể được mở rộng mà không vi phạm các ứng dụng.

Advertisements

About thanhcuong1990

Handsome and talent!! ^^
This entry was posted in XML. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s