Xem tập tin XML – Viewing XML Files [9]

images

Các file XML thô có thể được xem trên tất cả các trình duyệt chính.

Bạn đừng nghĩ rằng các tập tin XML được hiển thị như các trang HTML.

 

1. Xem một file XML

Bạn hãy thử mở chương trình notepad của mình lên (để hiển thị code có màu bạn nên sử dụng notepad++) và paste vào các mã HTML dưới đây. Và lưu nó lại với  tên bất kỳ với đuôi mở rộng là .xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

Bạn thử chạy file *.xml vừa tạo xong. Bạn thấy gì?

Các tài liệu XML các màu sắc gốc mã hóa và các phần tử con. Mỗi một dấu (+) hay dấu trừ  (-) ở bên trái các phần tử có thể được nhấp vào để mở rộng hoặc thu gọn các cấu trúc bên trong phần tử đó. Để xem được tài nguyên XML (không có dấu + và – ) chọn “View page source” hoặc “View Source ” từ menu tools của trình duyệt (hoặc nhấn Ctrl + U).

* Lưu ý: trong các trình duyệt như Chrome, Firefox, Safari hay Opera chỉ có các yếu tố văn bản được hiển thị, Để xem tài liệu XML bạn phải chọn View source (Ctrl + U).

2. Xem một tập tin XML không hợp lệ

– Nếu một file XML có sai soát được mở, trình duyệt sẽ báo lỗi như hình bên dưới.

image

3. Các ví dụ XML khác.

Xem một số tài liệu XML sẽ giúp bạn có được cảm giác XML.

An XML CD catalog

Đây là một bộ sưu tập CD, lưu trữ như dữ liệu XML

An XML plant catalog

Đây một danh mục thực vật từ một cửa hàng thực vật được lưu trữ dưới dạng XML.

A Simple Food Menu

Đây là một thực đơn các món ăn sáng từ một nhà hàng, được lưu trữ dưới dạng XML.

4. Why does XML display like this?

– Bởi vì các tài liệu XML không mang thông tin nào về hiển thị dữ liệu.

– Kể từ khi các thẻ XML được tạo ra bởi các tác giả của các tài liệu XML, các trình duyệt không biết nếu một tag như <table> diễn tả một bảng tính HTML hay một cái bàn ăn.

– Nếu không có bất kỳ thông tin về làm thế nào để hiển thị dữ liệu, hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị các tài liệu XML nguyên gốc.

– TRong các chương sau, chúng ta sẽ đi xem xét các giải pháp khác nhau cho vấn đề hiển thị, sử dụng CSS, XSLT, và Javascript.

Advertisements

About thanhcuong1990

Handsome and talent!! ^^
This entry was posted in XML. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s