XML Validator [8]

images  Bài viết này sẽ trình bày một cách tổng quan về XML Validator. Cách thức sử dụng XML validator do tổ chức W3C cung cấp để kiểm tra cú pháp XML của bạn.

l. Những lỗi trong XML sẽ dừng ứng dụng của bạn.

W3C chỉ rõ rằng một ứng dụng nên dừng khi tài liệu XML tìm thấy một lỗi. Lý do là một phần mềm XML sẽ nhỏ, nhanh và tương thích tốt.

Các trình duyệt HTML sẽ hiển thị các tài liệu có lỗi (ví dụ như thiếu thẻ kết thúc). Các trình duyệt HTML là lớn và không tương thích bởi vì chúng có rất nhiều mã không cần thiết để đối phó (và hiển thị) với các lỗi HTML.

Với XML, lỗi là không được phép (errors are not allowed).

2. Việc kiểm tra cú pháp XML của bạn:

Để giúp chúng ta kiểm tra cú pháp trong XML, tổ chức W3C đã tạo ra một XML Validator.

Để tiến hành kiểm tra cú pháp tài liệu XML của bạn. Bạn có thể vào trang của W3C http://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp

3. Validation XML của bạn dựa vào DTD

Nếu bạn biết DTD bạn có thể xác nhận xác nhận XML của bạn trong vùng văn bản dưới đây.

Bạn chỉ cần thêm các khai báo DOCTYPE cho tài liệu XML của bạn như ví dụ dưới đây:

<?xml version="1.0" ?> 
<!DOCTYPE note [
&lt;!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
<!ELEMENT to (#PCDATA)>
<!ELEMENT from (#PCDATA)>
<!ELEMENT heading (#PCDATA)>
<!ELEMENT body (#PCDATA)>
]>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<message>Don't forget me this weekend!</message>
</note>

Để kiểm tra bạn truy cập vào website của W3C.

Lưu ý: Để đảm bảo độ chính xác khi kiểm tra tài liệu XML của bạn dựa trên DTD nên dùng trình duyệt Internet Explorer. Các trình duyệt khác có thể không làm tốt điều này.

Advertisements

About thanhcuong1990

Handsome and talent!! ^^
This entry was posted in XML. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s