Hiển thị XML với CSS và XSLT [10]

images

Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu thế nào để hiển thị tập tin XML trên trình duyệt. Bài này chúng ta chúng ta sẽ thêm thông tin hiển thị cho một tài liệu XML bằng CSS (Cascading Style Sheets), và XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformation).

1. Hiển thị file XML của bạn bằng CSS (Displaying your XML file with CSS)

Chúng ta sử dụng CSS để định dạng một tài liệu XML của mình. Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng CSS style sheet để định dạng một tài liệu XML:

– Hãy xem tập tin XML này:  The CD catalog.

– Xem bảng mẫu này:  The CSS file.

– Và cuối cùng hãy xem thành quả mà chúng ta được:  The CD catalog formatted with the CSS file 

* Lưu ý để xem được nội dung tập tin XML nhấn tổ hợp phím Ctrl + U

Dưới đây là một phần của tập tin XML. Dòng thứ 2 liên kết các tập tin XML vào file CSS.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="cd_catalog.css"?>
<CATALOG>
<CD>
<TITLE>Empire Burlesque</TITLE>
<ARTIST>Bob Dylan</ARTIST>
<COUNTRY>USA</COUNTRY>
<COMPANY>Columbia</COMPANY>
<PRICE>10.90</PRICE>
<YEAR>1985</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Hide your heart</TITLE>
<ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>CBS Records</COMPANY>
<PRICE>9.90</PRICE>
<YEAR>1988</YEAR>
</CD>
.
.
.
</CATALOG>

 

– Định dạng tài liệu XML với CSS không phải là phương pháp phổ biến nhất. Tổ chức W3C khuyến cáo nên dùng XSLT để thay thế.

2. Hiển thị XML với XSLT (Displaying XML with XSLT)

Với XSLT bạn có thể chuyển đổi một tài liệu XML thành HTML.

– XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformation) là phong cách đề nghị của ngôn ngữ XML.

– XSLT tiến xa hơn và phức tạp hơn nhiều so với CSS.

– XSLT có thể được sử dụng để chuyển đổi XML thành HTML, trước khi nó được hiển thị bởi trình duyệt.

– Click vào đây để xem ví dụ về hiển thị XML với XSLT

** Chuyển đổi XML với XSLT trên server:

– Trong ví dụ trên việc chuyển đổi  XSLT được thực hiện bằng các trình duyệt khi các trình duyệt đọc file XML.

– Các trình duyệt khác nhau có thể tạo ra kết quả khác nhau khi chuyển đổi XML với XSLT. Để giảm bớt vấn đề chuyển đổi XSLT có thể được thực hiện trên server có hỗ trợ chuyển đổi XSLT.

– Các bạn có thể xem kết quả của việc chuyển đổi file XML ở phần trên bằng việc click vào đây

– Lưu ý: kết quả đầu ra là chính xác như các chuyển đổi được thực hiện bởi web server hoặc trình duyệt Web (Web browser).

 

Xong phần này chúng ta kết thúc loạt bài viết về XML cơ bản để chuyển sang phần mới là XML Javascript.

Advertisements

About thanhcuong1990

Handsome and talent!! ^^
This entry was posted in XML. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s