Monthly Archives: January 2011

Tắt màn hình bằng một dòng lệnh trên C++

Thông thường các máy tính xách tay thường có một phím để tắt nhanh màn hình  để tiết kiệm điện khi nghe nhạc. Nhưng cũng có rất nhiều máy không có phím này, nhất là các máy thuộc dòng Dell. … Continue reading

Posted in C++ | 6 Comments

Sự khác biệt giữa trình biên dịch và IDE – Difference between popular compliers and IDEs

Chúng ta thường nhầm lẫn về sự khác biệt giữa trình biên dịch (Complier) và môi trường phát triển tích hợp (IDE). Có lẽ đó là do thực tế các IDE thường đi kèm với một trình biên dịch. Bài … Continue reading

Posted in General Knowledge | Leave a comment

Cách sinh số ngẫu nhiên trong C++ – Random number library functions

Việc phát sinh số ngẫu nhiên là cần thiết khi chúng ta cần test chương trình. Việc tạo số ngẫu nhiên trong C++ cũng khá đơn giản. Thư viện chuẩn của C++ cung cấp môt hàm gọi là rand (#include … Continue reading

Posted in C++ | 39 Comments

Số thân thiện – Friendly number

        Số thân thiện là số tự nhiên có 2 chữ số mà khi đảo trật tự của 2 chữ số đó sẽ thu được một số nguyên tố cùng nhau với số đã cho. Yêu cầu tìm tất cả … Continue reading

Posted in Data structure and Algorithms | 2 Comments

Đọc và ghi vào registry – Read and write to registry

 Registry được xem là một “chìa khóa tối thượng” để xâm nhập vào Windows và hầu như chỉ dùng cho giới chuyên môn cao. Với những người dùng bình thường thì Registry của Windows gần như là một “đám rừng” … Continue reading

Posted in C# | 2 Comments

Đọc và ghi XML với C# – Read and Write XML with C#

XML (eXtensible Markup Langue) đóng một vai trò quan trọng trong .NET. Không chỉ vì .NET cho phép bạn sử dụng XML trong các ứng dụng của bạn, mà bản thân nó cũng sử dụng XML cho những file cấu … Continue reading

Posted in XML | 34 Comments

Phân biệt giữa con trỏ và tham chiếu trong C++ – Distinguish between pointers and references in C++

Con trỏ (pointer) và tham chiếu (reference) trong C++ thoạt nhìn là khác nhau như: con trỏ sử dụng các toán tử “*” và “->”,  còn tham chiếu sử dụng “.”. Nhưng chúng dường như được dùng để làm những … Continue reading

Posted in C++ | 1 Comment

Phân tích thời gian thực hiện giải thuật.

Thông thường khi tính toán độ phức tạp của một thuật giải thì thời gian thực hiện là khía cạnh quan trọng của một giải thuật. Việc chọn một giải thuật đưa đến kết quả nhanh nhất là một đòi … Continue reading

Posted in Data structure and Algorithms | 2 Comments

Các bước cơ bản để giải một bài toán tin học.

Hạt nhân của chương trình máy tính là sự lưu trữ và xử lý thông tin. Việc tổ chức dữ liệu như thế nào có ảnh hưởng rất lớn đến cách thức xử lý dữ liệu đó, cũng như tốc … Continue reading

Posted in Data structure and Algorithms | 3 Comments

Sự khác biệt giữa main(), void main(), int main(), int main(void), int main(int argc, char *argv[]).

Khi học lập trình C, C++ bạn thường thắc mắc hàm chính của chương trình là void main(), main(), int main() hay int main(int argc, char * argv[]).  Vậy điểm khác nhau ở mỗi cách viết đó là gì?  Bài viết … Continue reading

Posted in C++ | 3 Comments