Monthly Archives: March 2011

8 ngôn ngữ lập trình được chú ý đặc biệt.

Thế giới của các NNLT đa dạng và có chiều sâu, mỗi NNLT có ưu thế ở từng mảng như C++ về lập trình hệ thống, PHP, .Net dành cho web, SQL cơ sở dữ liệu… Đôi khi, các lập … Continue reading

Posted in General Knowledge | Leave a comment

Coder hoàn hảo.

Trong lĩnh vực công nghệ, những người viết chương trình (coder hay lập trình viên – LTV) đã tiến một bước dài từ hình mẫu “chuyên gia” với cây viết giắt túi. Chương trình do LTV tạo ra không chỉ … Continue reading

Posted in General Knowledge | 2 Comments

Đọc file Excel với ADO.NET trong C#

Trong nhiều trường hợp. Chúng ta có 1 file dữ liệu bằng Excel (*.xls, *.xlsx) cần dùng trong quá trình xử lý của chương trình. Bằng cách sử dụng ADO.NET chúng ta sẽ dễ dàng đọc dữ liệu trên file … Continue reading

Posted in C# | 17 Comments

Giới thiệu về Delegate, và cách sử dụng Delegate trong C#

         Delegate có thể được xem như là kiểu đối tượng mới trong C#, mà có môt số điểm quen thuộc với lớp. Chúng tồn tại trong tình huống mà ta muốn truyền phương thức xung quanh những phương thức … Continue reading

Posted in C# | 4 Comments

Những add-in hữu ích cho Visual Studio 2010

Visual Studio là công cụ phát triển ứng dụng (IDE) mạnh, Microsoft còn cho phép bạn tăng sức mạnh công cụ này bằng các thư viện bổ sung (add-in) hữu ích. Phiên bản mới nhất của công cụ này – … Continue reading

Posted in Thủ Thuật | 3 Comments

Các chỉ thị tiền xử lý trong C#

    Bên cạnh các từ khoá thường dùng, C# có 1 số lệnh tiền xử lí, những lệnh này không bao giờ được biên dịch thành bất kì dòng lệnh nào trong mã thực thi. Thay vào đó nó có … Continue reading

Posted in C# | 4 Comments

Những điểm mới trong ASP.NET MVC 3

ASP.Net MVC 3 là một phiên bản khá hấp dẫn, có thêm nhiều tính năng và cải tiến mới rất tuyệt vời, giúp đơn giản hóa mã (code) của bạn. ASP.Net MVC 3 cũng tương thích ngược với ASP.Net MVC … Continue reading

Posted in ASP.net | 3 Comments

Sinh dãy ngẫu nhiên tăng trong C#

Việc sinh ra một dãy ngẫu nhiên trong C# là một điều cần thiết khi chúng ta cần cần dữ số liệu để test chương trình. Nhưng không phải bất kỳ trường hợp nào bạn cũng sinh ra một dãy … Continue reading

Posted in C# | 1 Comment

Sinh dãy ngẫu nhiên tăng trong C++

Việc sinh ra một dãy ngẫu nhiên trong C++ là một điều cần thiết khi chúng ta cần kiểm tra kế quả của chương trình. Nhưng không phải bất kỳ trường hợp nào bạn cũng sinh ra một dãy số … Continue reading

Posted in C++ | 3 Comments