Mở và đóng ổ đĩa CD/DVD với C#

slim_cd_drive_frederic_m_01

Việc đóng mở ổ đĩa CD/DVD thực ra đã có những phím hỗ trợ. Windows cũng có tính năng eject được tích hợp trong context menu khi click chuột phải vào ổ đĩa CD/DVD. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó với ngôn ngữ lập trình C#. Với bài viết này, chúng ta làm được điều nói trên.Thumbs up

–  Đầu tiên chúng ta tạo project windows form một cách bình thường.

–  Trong phần using khai báo thêm:

using System.Runtime.InteropServices;

–  Và source code cho 2 button chính của chương trình

[DllImport("winmm.dll", EntryPoint = "mciSendStringA")]
public static extern void mciSendStringA(string lpstrCommand,
    string lpstrReturnString, long uReturnLength, long hwndCallback);
string rt = "";

private void btnOpen_Click(object sender, EventArgs e)
{
    mciSendStringA("set CDAudio door open", rt, 127, 0);
}

private void btnClose_Click(object sender, EventArgs e)
{
    mciSendStringA("set CDAudio door closed", rt, 127, 0);
}

–  Kết quả chương trình:

image

–  Lưu ý: chương trình chỉ mở được ổ DVD cho laptop chứ không đóng được vì laptop không có tính năng này.

–  Click vào đây để dowload source code demo chương trình đóng và mở ổ CD/DVD viết trên Visual Studio 2010 (C#).

(Theo codeproject.com)

Advertisements

About thanhcuong1990

Handsome and talent!! ^^
This entry was posted in C#. Bookmark the permalink.

One Response to Mở và đóng ổ đĩa CD/DVD với C#

  1. atadzt says:

    :D. em đang học cái này. thấy cái này cũng hay hay đấy 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s