Monthly Archives: May 2011

Xây dựng một lớp Collection tự tạo.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo những lớp custom collection bằng cách cho kế thừa từ System.Collections.CollectionBase. Trong khi .NET Framework có nhiều lớp collection mang tính chung chung, thì cũng không phải là type-safe (kiểu dữ liệu … Continue reading

Posted in C# | Tagged | 2 Comments

Kiểm tra email có tồn tại hay không với C# – verify email in c#

Việc kiểm tra một email có tồn tại hay không (hoặc chưa được đăng ký) có thể được kiểm tra ở một số trang web hỗ trợ verify email. Nhưng đa số những website này chỉ hỗ trợ kiểm tra … Continue reading

Posted in C# | Tagged | 20 Comments

Đoán tính cách người qua màn hình máy tính

        Nếu thấy các biểu tượng được bày biện lộn xộn trên màn hình máy tính nào đó thì bạn có thể đoán chủ nhân của nó là người theo đuổi tư tưởng tự do, có học vấn cao, sống … Continue reading

Posted in General Knowledge | Tagged | 2 Comments

Kiểm tra hợp lệ của textbox control – textbox validation

        Bài viết này sẽ trình bày một ứng dụng minh họa việc sử dụng kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra hợp lệ dữ liệu trên textbox. Chúng ta sẽ học cách sử dụng regular expression để thực hiện … Continue reading

Posted in C# | Tagged | 4 Comments

Code Nhóm – dùng TortoiseSVN

     Code nhóm là một vấn đề không phải đơn giản, muốn code nhóm tốt đòi hỏi phải có sự ăn ý tốt giữa các thành viên và những tuân thủ những quy ước chung của nhóm. Quả thực lúc … Continue reading

Posted in General Knowledge | Tagged | 2 Comments