Brothers and Sisters – Mỗi ngày một câu đố [2]

family-875

Puzzle 2:

A family I know has several children. Each boy in this family has as many sisters as brothers but each girl has twice as many brothers as sisters.

How many brothers and sisters are there?

Solution: Since the boys have as many brothers as sisters, there must be 1 boy more than the number of girls. If we try 2 and 1, 3 and 2, and 4 and 3, we will find that 4 boys and 3 girls is the solution to fulfill the requirement that each girl has twice as many brothers as sisters.

 

Giải thích tiếng Việt:

Câu hỏi: Một gia đình nọ có một số đứa trẻ. Mỗi bé trai trong gia đình có số lượng anh(em) trai bằng số lượng chị (em) gái. Nhưng mỗi bé gái lại có số anh(em) trai gấp đôi số chị(em) gái. Hỏi số lượng nam nữ trong gia đình nọ?

Trả lời:

Với bài toán này thì ta có thể giải theo cách phỏng đoán như sau: Từ số lượng nam nhiều hơn số lượng nữ trong gia đình. Nếu ta thử số lượng 2 nam – 1 nữ, 3 nam – 2 nữ, và 4 nam 3 nữ. Ta sẽ tìm được cặp 4 nam – 3 nữ là phù hợp với yêu cầu bài toán.

Nếu bạn nào có lời giải hay có thể post trong mục comment để mọi người tham khảo thêm. Open-mouthed smile

About thanhcuong1990

Handsome and talent!! ^^
This entry was posted in Puzzles and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Brothers and Sisters – Mỗi ngày một câu đố [2]

 1. nkluan says:

  x : boy
  y :girl
  x=y (and 1 boy )
  x=2y ( and 1 girl)
  is that right ? and don’t know the result

 2. Nunu says:

  Too easy!
  Let x be the number of the boy(s) and y be the one of the girl(s).
  We have 2 equations:
  x – 1 = y
  x = 2(y – 1)
  Based on 2 equations, we have the answer for your question: x = 4, y = 3.

 3. Lan says:

  Gọi X: boy(s); Y: girl(s)
  Theo đề bài ta có: X=Y
  Y=2X
  => X=1 & Y=2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s