Around the Equator – Mỗi ngày một câu đố [3]

colorful_choochoo_train_going_over_a_hill_0515-0909-0815-4356_SMU

Puzzle 3:  Two identical trains, at the equator start travelling round the world in opposite directions. They start together, run at the same speed and are on different tracks.

Which train will wear out its wheel treads first?

Solution:

Naturally, the train travelling against the spin of the earth. This train will wear out its wheels more quickly, because the centrifugal force is less on this train.

Giải thích tiếng Việt

Câu hỏi:  Có 2 đoàn tàu giống hệt nhau xuất phát cùng lúc từ xích đạo đi vòng quanh thế giới theo hai hướng ngược nhau. Được biết hai đoàn tàu chạy cùng tốc độ trên hai đường ray khác nhau. Hỏi bánh xe của đoàn tàu nào sẽ bị ăn mòn nhiều hơn?

Trả lời:  Đương nhiên, đoàn tàu chạy ngược chiều với chiều quay của trái đất thì bánh của nó sẽ bị mài mòn nhanh hơn. Vì lực li tâm trên tàu này ít hơn so với tàu chạy cùng chiều quay của trái đất.

About thanhcuong1990

Handsome and talent!! ^^
This entry was posted in Puzzles and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Around the Equator – Mỗi ngày một câu đố [3]

  1. nkluan says:

    very hard to understand your question . I’m waiting your answer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s