Category Archives: Artificial Intelligence

Trí tuệ nhân tạo

Giải bài toán tam giác sử dụng mạng ngữ nghĩa – Solution for triangle using semantic network

  Bài viết này mô tả bài toán giải tam giác bằng mạng ngữ nghĩa (chương trình nhỏ) kèm theo chương trình demo viết trên Visual studio 2010 (C#). Tài liệu tham khảo hơi nhiều chỗ nên hiện giờ chưa … Continue reading

Posted in Artificial Intelligence | 18 Comments

Lan truyền kích hoạt trên mạng ngữ nghĩa – spreading activation in semantic network.

1. Đôi điều cần biết về về giải thuật lan truyền kích hoạt(spreading activation) – Lan truyền kích hoạt (spreading activation) là một phương pháp để tìm kiếm các mạng lưới liên kết, các mạng thần kinh(neural networks), hoặc mạng … Continue reading

Posted in Artificial Intelligence | Leave a comment

Bài toán người đưa thư sử dụng giải thuật Heuristic

1. Phát biểu bài toán: Bài toán: Để tiết kiệm thời gian đi đưa thư trong một địa phương. Người đưa thư phải đi qua tất cả các điểm cần phát thư rồi trở về vị trí ban đầu với … Continue reading

Posted in Artificial Intelligence | 7 Comments