Category Archives: C#

Code nhóm trên Visual studio 2010 sử dụng Team Explorer và Codeplex

Code nhóm là một vấn đề không phải đơn giản, muốn code nhóm tốt đòi hỏi phải có sự ăn ý tốt giữa các thành viên và những tuân thủ những quy ước chung của nhóm. Quả thực lúc đầu … Continue reading

Posted in C# | Tagged , , , | 10 Comments

Ứng dụng Chuyển đổi tiếng Việt có dấu sang không dấu bằng C#

          Trong nhiều ứng dụng, chúng ta cần chuyển tiếng Việt có dấu sang kiểu không dấu. Ví dụ như khi bạn tải một file đặt tên bằng tiếng Việt có dấu. Khi tải bằng trình duyệt Firefox thì tên … Continue reading

Posted in C# | Tagged | 9 Comments

Xây dựng một lớp Collection tự tạo.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo những lớp custom collection bằng cách cho kế thừa từ System.Collections.CollectionBase. Trong khi .NET Framework có nhiều lớp collection mang tính chung chung, thì cũng không phải là type-safe (kiểu dữ liệu … Continue reading

Posted in C# | Tagged | 2 Comments

Kiểm tra email có tồn tại hay không với C# – verify email in c#

Việc kiểm tra một email có tồn tại hay không (hoặc chưa được đăng ký) có thể được kiểm tra ở một số trang web hỗ trợ verify email. Nhưng đa số những website này chỉ hỗ trợ kiểm tra … Continue reading

Posted in C# | Tagged | 20 Comments

Kiểm tra hợp lệ của textbox control – textbox validation

        Bài viết này sẽ trình bày một ứng dụng minh họa việc sử dụng kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra hợp lệ dữ liệu trên textbox. Chúng ta sẽ học cách sử dụng regular expression để thực hiện … Continue reading

Posted in C# | Tagged | 4 Comments

Lỗi và sửa lý ngoại lệ trong C# – Exceptions and Exception Handling in C#

Không gì quan trọng bằng một đoạn mã tốt, chương trình của bạn phải luôn có khả năng xử lí những lỗi có thể xảy ra.Ví dụ, giữa một quy trình xử lí phức tạp , đoạn mã của bạn … Continue reading

Posted in C# | Tagged | 8 Comments

Áp dụng icon cho các file có đuôi mở rộng do chương trình tạo ra trong C#

Khi mới bắt đầu đi vào lập trình Windows Form với ngôn ngữ C#. Ta không khỏi thắc mắc rằng tại sao những file .doc, .xls, .rar… lại có icon giống với icon của chương trình. Những file có đuôi … Continue reading

Posted in C# | 4 Comments

Mở và đóng ổ đĩa CD/DVD với C#

Việc đóng mở ổ đĩa CD/DVD thực ra đã có những phím hỗ trợ. Windows cũng có tính năng eject được tích hợp trong context menu khi click chuột phải vào ổ đĩa CD/DVD. Nhưng làm thế nào để thực … Continue reading

Posted in C# | 1 Comment

17 cách viết “Hello World” với C#

     Chúng ta thường bắt đầu một ngôn ngữ lập trình bằng cách viết lại chương trình Hello World! (chương trình in ra dòng chữ “Hello World!”). Đây được coi là chương trình đầu tiên của các ngôn ngữ lập … Continue reading

Posted in C# | 2 Comments

Sử dụng control TreeView trong C# – Using TreeView control in C#

TreeView là một control trong Windows Form dùng để hiển thị hệ thông phân cấp của các node. Giống như các file và folder được hiển thị trong cửa sổ phía bên phải của Windows Explorer. TreeView control hữu ích … Continue reading

Posted in C# | 17 Comments