Category Archives: Java

Cách gỡ rối những lỗi thường gặp trong Java [5] – Multicast

Các Cast (ép kiểu) được sử dụng để chuyển đổi một giá trị từ kiểu này sang kiểu khác. Qua bài viết này chúng ta sẽ nắm bắt rõ hơn về cast và những lỗi mà chúng ta thường gặp … Continue reading

Posted in Java | Tagged | 1 Comment

Cách gỡ rối những lỗi thường gặp trong Java [4] – Elementary

    Bài viết này trình bày một lỗi thường hay mắc phải khi lập trình. Đó là cách sử dụng elementary. Chương trình minh họa cho bài viết này chỉ đơn giản là một chương trình cộng hai số. Vậy … Continue reading

Posted in Java | Tagged | Leave a comment

Cách gỡ rối những lối thường gặp trong Java [3] – Phép Chia Dài

      Bài viết này sẽ đề cập đến một chương trình chia hai giá trị long. Số bị chia tượng trưng cho số micro giây trong một ngày; số chia tượng trưng cho số milli giây trong một ngày. Theo … Continue reading

Posted in Java | Leave a comment

Cách gỡ rối những lối thường gặp trong Java [2] – Thời gian cho một thay đổi.

     Xem xét bài toán sau đây: Nam đi đến cửa hàng phụ tùng xe hơi để mua thức ăn với giá $1.10, nhưng anh ấy chỉ có tờ 2 đô la. Anh ấy sẽ nhận được bao nhiêu tiền … Continue reading

Posted in Java | Tagged | Leave a comment

Cách gỡ rối những lỗi thường gặp trong Java [1] – Tính Lẻ

      Bài toán được xét trong bài viết này rất đơn giản, chỉ liên quan đến giá trị biểu thức. Nhưng hãy nhớ, không phải bởi vì chúng đơn giản mà bạn cho là chúng dễ. Bài viết này sẽ … Continue reading

Posted in Java | Tagged | Leave a comment