Tag Archives: Programming CKY algorithm

Demo thuật toán CKY – CKY Parsing Algorithm simulation

1. Giới thiệu thuật toán CKY CKY ( Coke- Kasami – Younger) là một thuật toán cải tiến của thuật toán phân tích cú pháp Bottom-Up (Button-Up Parsing là một chiến lượt phân tích tích cú pháp bắt đầu từ các … Continue reading

Posted in Chủ đề khác | Tagged | 14 Comments