Tag Archives: Programming in Java

Cách gỡ rối những lỗi thường gặp trong Java [5] – Multicast

Các Cast (ép kiểu) được sử dụng để chuyển đổi một giá trị từ kiểu này sang kiểu khác. Qua bài viết này chúng ta sẽ nắm bắt rõ hơn về cast và những lỗi mà chúng ta thường gặp … Continue reading

Posted in Java | Tagged | 1 Comment

Cách gỡ rối những lối thường gặp trong Java [2] – Thời gian cho một thay đổi.

     Xem xét bài toán sau đây: Nam đi đến cửa hàng phụ tùng xe hơi để mua thức ăn với giá $1.10, nhưng anh ấy chỉ có tờ 2 đô la. Anh ấy sẽ nhận được bao nhiêu tiền … Continue reading

Posted in Java | Tagged | Leave a comment

Cách gỡ rối những lỗi thường gặp trong Java [1] – Tính Lẻ

      Bài toán được xét trong bài viết này rất đơn giản, chỉ liên quan đến giá trị biểu thức. Nhưng hãy nhớ, không phải bởi vì chúng đơn giản mà bạn cho là chúng dễ. Bài viết này sẽ … Continue reading

Posted in Java | Tagged | Leave a comment