Tag Archives: Programming

Xây dựng một lớp Collection tự tạo.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo những lớp custom collection bằng cách cho kế thừa từ System.Collections.CollectionBase. Trong khi .NET Framework có nhiều lớp collection mang tính chung chung, thì cũng không phải là type-safe (kiểu dữ liệu … Continue reading

Posted in C# | Tagged | 2 Comments

Kiểm tra email có tồn tại hay không với C# – verify email in c#

Việc kiểm tra một email có tồn tại hay không (hoặc chưa được đăng ký) có thể được kiểm tra ở một số trang web hỗ trợ verify email. Nhưng đa số những website này chỉ hỗ trợ kiểm tra … Continue reading

Posted in C# | Tagged | 20 Comments

Kiểm tra hợp lệ của textbox control – textbox validation

        Bài viết này sẽ trình bày một ứng dụng minh họa việc sử dụng kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra hợp lệ dữ liệu trên textbox. Chúng ta sẽ học cách sử dụng regular expression để thực hiện … Continue reading

Posted in C# | Tagged | 4 Comments

Code Nhóm – dùng TortoiseSVN

     Code nhóm là một vấn đề không phải đơn giản, muốn code nhóm tốt đòi hỏi phải có sự ăn ý tốt giữa các thành viên và những tuân thủ những quy ước chung của nhóm. Quả thực lúc … Continue reading

Posted in General Knowledge | Tagged | 2 Comments

Lỗi và sửa lý ngoại lệ trong C# – Exceptions and Exception Handling in C#

Không gì quan trọng bằng một đoạn mã tốt, chương trình của bạn phải luôn có khả năng xử lí những lỗi có thể xảy ra.Ví dụ, giữa một quy trình xử lí phức tạp , đoạn mã của bạn … Continue reading

Posted in C# | Tagged | 8 Comments