Tag Archives: Using font in website

5 Nguyên tắc chọn và sử dụng font chữ khi thiết kế website

       Đối với rất nhiều người tập sự, nhiệm vụ chọn một font cho thiết kế quả là 1 bài toán huyền bí. Dường như không có giới hạn để lựa chọn font nào phù hợp, độc đáo, kết hợp … Continue reading

Posted in Design | Tagged | Leave a comment