Tag Archives: ý nghĩa biểu tượng máy tính

Nguồn gốc 10 biểu tượng quen thuộc trên máy tính.

Chúng ta thường bắt gặp các biểu tượng (icon) quen thuộc trên máy tính của mình. Đôi khi chỉ cần nhìn vào biểu tượng của máy tính thì bạn đã biết nó dùng để làm gì (ví dụ biểu tượng … Continue reading

Posted in General Knowledge | Tagged , | 3 Comments